00:00
0%
00:00

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Üzeyir Hacıbəyli - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni Qara Qarayev - Altı uşaq pyesi, Üç prelüd Fikrət Əmirov - Uşaq lövhələri Arif Məlikov - "Ötəri anlar", Vals Boris Zeydman - Noktürn Hökümə Nəcəfova - "Arzu" Ərtoğrul Cavid - Variasiyalar (Üzeyir Hacıbəyliyə həsr olunur) Vasif Adıgözəlov - İki prelüd Oqtay Zülfüqarov - Üç prelüd Aqşin Əlizadə - "Sakit gün" Sevda İbrahimova - Uşaq lövhələri, "Əhvali-ruhiyyələr" Fərəc Qarayev - Sonata-2 İsmayıl Hacıbəyov - Vatto ruhlu eskizlər Firəngiz Əlizadə - Prelüd İstinad: “Azərbaycan Bəstəkarlarının Antologiyası”, Bakı, 2010.