Azərbaycana səyahət et

Azərbaycana səyahət et

Elan

LAYİHƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI GƏNCLƏR VƏ İDMAN NAZİRLİYİ TƏRƏFİNDƏN DƏSTƏKLƏNİR

Video

Azərbaycanı izləyərək, baxaraq, dinləyərək və oxuyaraq tanı.

Bütün 18 Video
02:47

Xurşidbanu Natəvan

Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycan xalçaları

Dekorativ tətbiqi sənət

Bakı

Tarix

Şuşa

Tarix

Kiş alban kilsəsi

Tarixi abidələr

00:00
0%
00:00
20:18

"Bayatı-Şiraz" simfonik muğamı

"Bayatı-Şiraz" simfonik muğamı görkəmli bəstəkar Süleyman Ələsgərovun muğam və xalq musiqisindən bəhrələnərək bəstələdiyi musiqi əsəridir.

35:37

"Rast" simfonik muğamı

"Rast" simfonik muğamı görkəmli bəstəkar və dirijor Niyazinin 1949-cu ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

19:14

"Nəsimi haqqında dastan" simfonik süitası

"Nəsimi haqqında dastan" simfonik süitası görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1974-cü ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

11:17

"Simfonik rəqslər"

"Simfonik rəqslər" görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1963-cü ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

53:27

Fikrət Əmirovun əsərləri

Bura görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun Azərbaycan teatr tamaşalarına bəstələdiyi musiqi əsərləri daxildir.

76:06

Fikrət Əmirovun əsərləri

Bura görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun Azərbaycan filmlərinə bəstələdiyi musiqi əsərləri daxildir.

72:14

Fikrət Əmirovun əsərləri

Bura görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun yaradıcılığının müxtəlif dövrlərində bəstələdiyi musiqi əsərləri daxildir.

63:24

Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri

Bura görkəmli bəstəkar Rafiq Babayevin yenidən instrumental işlədiyi Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri daxildir.

75:16

Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri

Bura görkəmli bəstəkar Rafiq Babayevin yenidən işlədiyi Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri daxildir.

68:58

Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri

Bura Rafiq Babayevin rəhbərliyi ilə musiqi qruplarının ifasında olan Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri və xalq mahnıları daxildir.

71:20

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Bura Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlarda bəstələdikləri musiqi əsərləri daxildir.

72:39

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Bura Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlarda bəstələdikləri musiqi əsərləri daxildir.

66:58

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Bura Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlarda bəstələdikləri musiqi əsərləri daxildir.

70:19

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Bura Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlarda bəstələdikləri musiqi əsərləri daxildir.

74:53

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Bura Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlarda bəstələdikləri musiqi əsərləri daxildir.

Zəfər

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin əmri ilə 27 sentyabr 2020-ci il tarixi İkinci Qarabağ müharibəsinin başladığı gün kimi tarixə yazıldı.

15.1 Kb

Tolerantlıq

Azərbaycan tolerantlıq nümunəsi kimi dünyada ən öndə gedən ölkələrdən biridir.

12.75 Kb

Azıx mağarası

Azıx mağarası Paleolit dövrünə aid olub ölkəmizin və dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri hesab olunur.

5.98 Mb

Kiş qədim alban kilsəsi

Kiş kilsəsi alban memarlıq məktəbinə aid olub bəzi müəlliflərin fikrinə görə Qafqazın ən qədim kilsəsidir.

4.95 Mb

Opera musiqisi və Üzeyir Hacıbəyli

Üzeyir Hacıbəyli görkəmli bəstəkar, musiqişünas alim, publisist, dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim, müasir Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin banisidir.

3.03 Mb

"Şeyx Səfi" xalçası

“Şeyx Səfi” xalçası Təbriz xalçaçılıq məktəbinə aid olub ornamental xalçaların ən gözəl nümunələrindən biri hesab edilir.

1.6 Mb

Xurşidbanu Natəvan

Xurşidbanu Natəvan Azərbaycanın görkəmli şairə, rəssam və xeyriyyəçisi olmuşdur.

1.01 Mb

Vaqif və Əzizə Mustafazadələr

Azərbaycanda caz musiqi sənətindən söz düşdükdə bu iki adı mütləq vurğulamaq lazımdır – Vaqif və Əzizə Mustafazadələr.

325.8 Kb

Səttar Bəhlulzadə

Səttar Bəhlulzadə Azərbaycan incəsənət tarixində öz dəst-xəttilə seçilmiş bir rəssam olmuşdur.

1.82 Mb

Qobustan və Tur Heyerdal

Tur Heyerdal skandinaviyalıların ulu əcdadlarının Azərbaycan regionundan çıxması barədə nəzəriyyələr irəli sürmüşdür.

584.75 Kb

Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı

Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı Şərq və Qərb ənənələrini arasında böyük bağlılıq yaradan möhtəşəm musiqi bayramıdır.

520.44 Kb

Misgərlik sənəti və Azərbaycan: Lahıc

Misgərlik sənəti Azərbaycanın və xüsusilə Lahıc qəsəbəsinin ən qədim sənət növlərindən biridir.

566.67 Kb

Fikrət Əmirov və "Min bir gecə" baleti

"Min bir gecə" baleti görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1979-cu ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

815.77 Kb

Çəng musiqi aləti

Çəng qədim Azərbaycan musiqi alətidir.

83.66 Kb

Azərbaycanda qadınların seçki hüququ

Azərbaycan Şərqdə qadınlara seçki hüququ verən ilk ölkə olaraq tarixə düşmüşdür.

431.76 Kb