Azərbaycana səyahət et

Azərbaycana səyahət et

Elan

LAYİHƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI GƏNCLƏR VƏ İDMAN NAZİRLİYİ TƏRƏFİNDƏN DƏSTƏKLƏNİR

Video

Azərbaycanı izləyərək, baxaraq, dinləyərək və oxuyaraq tanı.

Bütün 18 Video
02:19

"Şeyx Səfi" xalçası

Dekorativ tətbiqi sənət

Azərbaycan xalçaları

Dekorativ tətbiqi sənət

Bakı

Tarix

Şuşa

Tarix

Kiş alban kilsəsi

Tarixi abidələr

00:00
0%
00:00
12:56

"Sədini oxuyarkən" simfonik poeması

"Sədini oxuyarkən" musiqi əsəri görkəmli bəstəkar Musa Mirzəyevin simfonik orkestr üçün bəstələdiyi lirik poemadır.

35:37

"Rast" simfonik muğamı

"Rast" simfonik muğamı görkəmli bəstəkar və dirijor Niyazinin 1949-cu ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

03:50

"Koroğlu" operasından uvertüra

"Koroğlu" operası görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin ilk dəfə 1937-ci ildə tamaşaya qoyulan musiqi əsəridir.

08:13

"Azərbaycan kapriççiosu"

"Azərbaycan kapriççiosu" görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1961-ci ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

17:12

"Gülüstan Bayatı-Şiraz" simfonik muğamı

"Gülüstan Bayatı-Şiraz" simfonik muğamı görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1971-ci ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

73:31

Fikrət Əmirovun əsərləri

Bura görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun yaradıcılığının müxtəlif dövrlərində bəstələdiyi orkestr və kamera əsərləri daxildir.

44:06

Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri

Bura görkəmli bəstəkar Rafiq Babayevin yenidən instrumental işlədiyi Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri daxildir.

75:16

Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri

Bura görkəmli bəstəkar Rafiq Babayevin yenidən işlədiyi Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri daxildir.

70:24

Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri

Bura Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri daxildir.

61:44

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Bura Rafiq Babayevin rəhbərliyi ilə ansamblın ifasında Azərbaycan bəstəkarlarının filmlərə bəstələdikləri musiqi əsərləri daxildir.

74:40

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Bura Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlarda bəstələdikləri musiqi əsərləri daxildir.

71:20

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Bura Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlarda bəstələdikləri musiqi əsərləri daxildir.

72:39

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Bura Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlarda bəstələdikləri musiqi əsərləri daxildir.

66:58

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Bura Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlarda bəstələdikləri musiqi əsərləri daxildir.

70:19

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Bura Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlarda bəstələdikləri musiqi əsərləri daxildir.

Tolerantlıq

Azərbaycan tolerantlıq nümunəsi kimi dünyada ən öndə gedən ölkələrdən biridir.

12.75 Kb

Kiş qədim alban kilsəsi

Kiş kilsəsi alban memarlıq məktəbinə aid olub bəzi müəlliflərin fikrinə görə Qafqazın ən qədim kilsəsidir.

4.95 Mb

Opera musiqisi və Üzeyir Hacıbəyli

Üzeyir Hacıbəyli görkəmli bəstəkar, musiqişünas alim, publisist, dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim, müasir Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin banisidir.

3.03 Mb

"Şeyx Səfi" xalçası

“Şeyx Səfi” xalçası Təbriz xalçaçılıq məktəbinə aid olub ornamental xalçaların ən gözəl nümunələrindən biri hesab edilir.

1.6 Mb

Xurşidbanu Natəvan

Xurşidbanu Natəvan Azərbaycanın görkəmli şairə, rəssam və xeyriyyəçisi olmuşdur.

1.01 Mb

Vaqif və Əzizə Mustafazadələr

Azərbaycanda caz musiqi sənətindən söz düşdükdə bu iki adı mütləq vurğulamaq lazımdır – Vaqif və Əzizə Mustafazadələr.

325.8 Kb

Səttar Bəhlulzadə

Səttar Bəhlulzadə Azərbaycan incəsənət tarixində öz dəst-xəttilə seçilmiş bir rəssam olmuşdur.

1.82 Mb

Qobustan və Tur Heyerdal

Tur Heyerdal skandinaviyalıların ulu əcdadlarının Azərbaycan regionundan çıxması barədə nəzəriyyələr irəli sürmüşdür.

584.75 Kb

Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı

Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı Şərq və Qərb ənənələrini arasında böyük bağlılıq yaradan möhtəşəm musiqi bayramıdır.

520.44 Kb

Misgərlik sənəti və Azərbaycan: Lahıc

Misgərlik sənəti Azərbaycanın və xüsusilə Lahıc qəsəbəsinin ən qədim sənət növlərindən biridir.

566.67 Kb

Fikrət Əmirov və "Min bir gecə" baleti

"Min bir gecə" baleti görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1979-cu ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

815.77 Kb

Hacı Zeynalabdin Tağıyev

Hacı Zeynalabdin Tağıyev Azərbaycan xeyriyyəçilik və mesenatlıq tarixinin ən görkəmli nümayəndələrindəndir.

2.5 Mb

Çəng musiqi aləti

Çəng qədim Azərbaycan musiqi alətidir.

83.66 Kb

Azərbaycanda qadınların seçki hüququ

Azərbaycan Şərqdə qadınlara seçki hüququ verən ilk ölkə olaraq tarixə düşmüşdür.

431.76 Kb

Azərbaycan pəhləvanı Rəşid Yusifov

Rəşid Yusifov Azərbaycan pəhləvanlıq tarixində parlaq səhifə açmış atlet kimi tanınır.

485.58 Kb