00:00
0%
00:00

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Üzeyir Hacıbəyli - "Arazbarı" Üzeyir Hacıbəyli - "Aşıqsayağı" Nəriman Məmmədov - "Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsinə" Üzeyir Hacıbəyli - Popurri Tofiq Quliyev - Popurri Cahangir Cahangirov - "Ana" Həsən Rzayev - "Çahargah" rapsodiyası Adil Gəray - "Baxçakürd" Fərhad Bədəlbəyli - "Şuşa" Ramiz Mirişli - "Dalğalar" Telman Hacıyev - "Lalələr" Ələkbər Tağıyev - Mahnı Üzeyir Hacıbəyli - "Arşın mal alan" operettasından uvertüra Müslüm Maqomayev - "Nərgiz" operasından Nərgizin mahnısı Mehriban Əhmədova - "Qızlar Bulağı" Soltan Hacıbəyov - "Gülşən" baletindən rəqs Fikrət Əmirov - "Şur" simfonik muğamından fraqment İstinad: “Azərbaycan Bəstəkarlarının Antologiyası”, Bakı, 2010.