00:00
0%
00:00

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Nazim Əliverdibəyov - "Bayatı-Şiraz" Elmira Nəzirova - Variasiyalar Fərhad Bədəlbəyli - Prelüd Leonid Vaynşteyn - Sonatina Oleq Felzer - "Beş baqatel" Afaq Cəfərova - İki prelüd Gülnaz Abdullazadə - Prelüd Gülbəniz Abdullayeva - Prelüd və fuqa Eldar Mansurov - İki miniatür Vaqif Sadıxov - Ballada (Vaqif Mustafazadənin xatirəsinə) Eldar Rüstəmov - "Qəmli mahnı" Adilə Yusifova - "Milli naxışlar" Aydın Əzimov - Prelüd Dadaş Dadaşov - Prelüd Mobil Babayev - Prelüd Məmməd Quliyev - İki miniatür Nərgiz Şəfiyeva - İki prelüd Elnar Məmmədov - Variasiyalar Kifayət Quliyeva - "Segah" Rüfət Xəlilov - Sonatina Ayan Odoğlu - "İsmayıl Hacıbəyova ithaf" İstinad: “Azərbaycan Bəstəkarlarının Antologiyası”, Bakı, 2010.