00:00
0%
00:00

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Üzeyir Hacıbəyli - "Yaxşı yol" Qara Qarayev - Prelüdlər (1, 2, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 23, 24) Qara Qarayev - Sonatina Aqşin Əlizadə - "Qədim oyunlar" Fərəc Qarayev - "Cənab Bilayn ekssentrik", Postlüdiya Firəngiz Əlizadə - Fortepiano üçün musiqi İsmayıl Hacıbəyov - Üç idilliya Rəhilə Həsənova - "Çeşmə" (iki pyes) İstinad: “Azərbaycan Bəstəkarlarının Antologiyası”, Bakı, 2010.