00:00
0%
00:00

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Üzeyir Hacıbəyli - Marş Üzeyir Hacıbəyli - Kiçik pyes Üzeyir Hacıbəyli - "Beşik mahnısı" Niyazi Tağızadə-Hacıbəyli - Adajio Qara Qarayev - Sonatina (I hissə, II hissə, III hissə) Qara Qarayev - "Mirzə Xəyal" tamaşasına yazılmış musiqidən fraqment Qara Qarayev - Prelüdlər (4, 6, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22) Qara Qarayev - Altı pyes (Yağış, Kiçik hekayə, Usandırıcı fikir, Dağlarda, Unudulmuş vals, Xəzri) Azər Rzayev - "Düşüncə" Süleyman Ələsgərov - Tokkata Arif Məlikov - Prelüdlər (1, 2) Rafiq Babayev - Pyes Vaqif Mustafazadə - "Mart", "Tam tənha" Salman Qəmbərov - "Dairə" İstinad: “Azərbaycan Bəstəkarlarının Antologiyası”, Bakı, 2010.