00:00
0%
00:00

"Azərbaycan" simfonik süitası

"Azərbaycan" simfonik süitası Fikrət Əmirovun "Azərbaycan" silsiləvi mövzusunda yazdığı musiqi əsərlərindəndir. Süita dörd hissədən ibarətdir. I hissə "Gənclik, gözəllik", II hissə "Çoban-bayatı", III hissə "Kəndimizdə", IV hissə "Nəğməmsən, Bakı" adlanır. İstinad: “Fikrət Əmirov”, Heydər Əliyev Fondu, Heydər Əliyev Mərkəzi.