00:00
0%
00:00

"Orkestrlə skripka və fortepiano üçün ikili konsert" (1946-cı il) "Orkestrlə fortepiano üçün ərəb mövzularında konsert" (Elmira Nəzirova ilə birlikdə, 1957-ci il) Kamera orkestri üçün "Üzeyir Hacıbəyliyə ithaf" (1964-cü il) Kamera orkestri üçün "Vaqifi" (1968-ci il) İki fortepiano üçün "Alban mövzularında süita" (1955-ci il) Violonçel və fortepiano üçün "Poema-monoloq" (1981-ci il) İstinad: “Fikrət Əmirov”, Heydər Əliyev Fondu, Heydər Əliyev Mərkəzi.