00:00
0%
00:00

Nəcəf bəy Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsi (1970-ci il) Hüseyn Cavidin "Şeyx Sənan" dramı (1956-cı il) İstinad: “Fikrət Əmirov”, Heydər Əliyev Fondu, Heydər Əliyev Mərkəzi.