00:00
0%
00:00

1952-ci ildə Soltan Hacıbəyov "Karvan" simfonik lövhəsinin yeni redaksiyasını işləyib hazırlamış, 1955-ci ildə isə bu son variant Niyazinin dirijorluğu ilə lentə alınmışdır. Əsər "Şur" muğamının "Hicaz" şöbəsi üzərində bəstələnmişdir. İstinad: “Azərbaycan musiqisi, Klassika”, Heydər Əliyev Fondu.