00:00
0%
00:00

"Nəsimi haqqında dastan" simfonik süitası

Fikrət Əmirovun bu simfonik süitası dahi Azərbaycan mütəfəkkiri və şairi İmadəddin Nəsimiyə həsr olunmuşdur. İstinad: “Fikrət Əmirov”, Heydər Əliyev Fondu, Heydər Əliyev Mərkəzi.