00:00
0%
00:00

"Rast" simfonik muğamı Niyazinin dirijorluğu ilə bir çox xarici ölkələrdə səslənmişdir. Çexiyada "Suprafon", ABŞ-da "Rikordi" musiqi şirkətləri tərəfindən qrammofon valına yazılmışdır. 2004-cü ildə simfonik muğamın əsasında librettosu Əjdər Ulduza, xoreoqrafiyası Tamilla Şirəliyevaya məxsus eyniadlı balet səhnəyə qoyulmuşdur. İstinad: “Azərbaycan muğamı”, Heydər Əliyev Fondu.