00:00
0%
00:00

"Sədini oxuyarkən" simfonik poeması

Musa Mirzəyev bu simfonik poemanı böyük şair Sədinin şeirlərindən aldığı təəssürat əsasında yazmışdır. 1968-ci ildə ilk dəfə Moskva şəhərində ifa olunmuşdur. İstinad: “Azərbaycan musiqisi, Klassika”, Heydər Əliyev Fondu.