00:00
0%
00:00

"Sevil" operası 1949–1952-ci illərdə görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirov tərəfindən bəstələnmişdir. Onun librettosunu Cəfər Cabbarlının "Sevil" pyesi əsasında Tələt Əyyubov yazmışdır. Operanın premyerası 1953-cü ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında baş tutmuşdur. İstinad: “Fikrət Əmirov”, Heydər Əliyev Fondu, Heydər Əliyev Mərkəzi.