Qobustan və Tur Heyerdal

Tarixi abidələr

Tur Heyerdal tanınmış norveçli alim, arxeoloq, tarixçi, etnoqraf və antropoloqdur. Skandinaviya və Azərbaycan bağlılığı barədə fikir onda Bakının 30 kilometrliyində yerləşən və qədim qaya rəsmləri ilə məşhur olan Qobustan mağarasına ilk gəlişindən sonra yaranmağa başlamışdı.