Vaqif və Əzizə Mustafazadələr

Musiqi

Vaqif Mustafazadə musiqi tariximizə bəstəkar, pianoçu, caz-muğam üslubunun banisi kimi düşmüşdür. Bəstəkar, pianoçu və caz ifaçısı olan Əzizə Mustafazadə də atası kimi yaradıcılığında caz-muğam janrına geniş yer ayırmışdır.