Rəşid Yusifovu dünya şöhrətli rus pəhləvanı İvan Poddubnıya bənzədərək, ona “Azərbaycanın Poddubnısı” ləqəbini vermişlər.