Hacı Zeynalabdin Tağıyev Azərbaycan sahibkarlıq tarixinin ən görkəmli nümayəndəsi, ilk milli sənayeçi və ictimai xadim olmuşdur. Onun adı ilə bağlı olan layihələr bu gün də bəhrəsini verməkdədir.