“Vətən müharibəsi”, “İkinci Qarabağ mühribəsi” və “Dəmir yumruq əməliyyatı”. Hər üç ifadə haqq uğrunda 44 gün davam edən ölüm-dirim savaşının təzahürüdür və hər üç ifadəni bir sonluq birləşdirir - Zəfər!